Niniejsza strona internetowa jest redagowana przez spółkę Plannja AB i jej spółki zależne (zwane dalej „Plannja”) jako serwis przeznaczony dla naszych klientów, dealerów i partnerów.

Cel strony
Strona ma na celu dostarczenie ogólnych informacji na temat produktów firmy Plannja. Firma Plannja dokłada wszelkich starań, by treść strony odpowiadała stanowi rzeczywistemu, tym niemniej nie gwarantuje, że zawarte na stronie informacje są wyczerpujące i w całości aktualne.

Odsyłacze do innych stron
Na stronie znajdują się odsyłacze do innych stron internetowych. Plannja nie ponosi odpowiedzialności za treść innych stron internetowych, ani za produkty lub usługi oferowane na tychże stronach.

Ograniczenie odpowiedzialności
Cała treść strony internetowej dostarczana jest bez jakichkolwiek gwarancji. Pod żadnym pozorem firma Plannja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z zawartych na stronie informacji bądź też z niemożności skorzystania z tychże.
Wszelkie pobieranie materiałów lub plików ze strony internetowej odbywa się na własne ryzyko. Plannja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia powstałe w systemie komputerowym użytkownika lub utratę danych w wyniku pobrania lub wykorzystania materiałów lub plików zamieszczonych na stronie internetowej.
Plannja nie gwarantuje, że strona internetowa zawsze działa i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu niemożności uzyskania dostępu do strony.