Spółka Plannja AB i jej spółki zależne są właścicielami – o ile nie stwierdzono inaczej – praw do wszystkich materiałów opublikowanych na tej stronie internetowej.

Zezwala się na przepisywanie i pobieranie opublikowanych na niniejszej stronie materiałów tylko na użytek osobisty, a nie handlowy.

Zabrania się wprowadzania zmian w opublikowanych materiałach, a także wykorzystywania ich bądź dystrybucji w celach handlowych.