Wizja to zwykle obraz opisujący przyszłość, do której chcemy dążyć. Wizją Plannja jest tworzenie lepszych budynków poprzez kompleksowe rozwiązania oparte na cienkich blachach stalowych i aluminiowych oraz produktach i usługach uzupełniających dających wartość dodaną naszym Klientom.