Przeniesienie praw i obowiązków ze spółki Plannja Polska Sp. z o.o. na spółkę Ruukki Polska Sp. z o.o.

Na mocy umowy zawartej pomiędzy Ruukki Polska Sp. z o.o. oraz Plannja Sp. z o.o. działalność operacyjna spółki Plannja (z siedzibą w Żyrardowie, ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000110894) została przeniesiona na spółkę Ruukki (z siedzibą w Żyrardowie, ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000168299) z dniem 1 stycznia 2015 roku.